۲۷
اسفند

خیمه معرفت با حضور مسئولین انجمنهای اسلامی متوسطه اول شهرستان فریمان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فریمان، خیمه معرفت با حضور مسئولین انجمنهای اسلامی متوسطه اول شهرستان فریمان برگزار شدphoto_2018-03-14_08-46-51

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای