۲۸
مرداد

دیدار مسئولین اتحادیه گناباد با مدیریت جدید آموزش و پرورش

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان گناباد، جناب آقای قنبری مسئول محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گناباد با مدیریت جدید آموزش و پرورش شهرستان گناباد دیدار نمود.
در این دیدار که با حضور مربیان  و سرگروه های اتحادیه و در فضایی صمیمی همراه بود، ضمن معرفی برنامه ها و فعالیت های اتحادیه شهرستان ، مطالبات در جهت حمایت از اتحادیه مطرح شد.
آقای دکتر محمد پور (مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناباد) نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص آتش به اختیار شدن در عرصه فرهنگی، از مشارکت فعال و پویای اتحادیه شهرستان در برنامه های آموزش و پرورش استقبال و برای رفع مشکلات موجود، قول مساعد داد.

photo_2017-08-13_08-56-12 photo_2017-08-13_08-56-45

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای