۱۶
تیر

دیدار مسئول اتحادیه استان با مدیرعامل جدید بنیاد فرهنگی رضوی

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، باهدف ارتقاء همکاریها و استفاده از ظرفیتهای متقابل، دکتر باغگلی (مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی) و مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه استان) در محل بنیاد فرهنگی رضوی دیدار و گفتگو نمودند.
در ابتدای این دیدار صمیمی، مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان توضیحاتی درخصوص چگونگی فعالیت های انجمن های اسلامی در مدارس داده  و همچنین به تشریح مدل برنامه ای این اتحادیه با محوریت دو مأموریت اصلی نیروسازی و جریانسازی پرداخت.
دکتر باغگلی(مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی) نیز با اشاره به تأثیرگذاری فعالیت های دانش آموزی انجمن های اسلامی در سطح مدارس و مثبت خواندن آن، نگاه تربیتی را در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی ضروری دانسته و گفت :  برخی از متولیان و دستگاه های فرهنگی نسبت به تشکیل شبکه های اختصاصی اقدام کرده اند که این عمل باعث شده است از ظرفیت های فکری و فرهنگی دیگر نهادها، غافل و محروم گردند.
همچنین در این جلسه بر اجرای درست طرح «خادمیار نوجوان» با برگزاری جلسات کارشناسی از سوی دو مجموعه با هدف انگیزه دادن به دانش آموزان جهت حضور فعال ایشان در برنامه های معنوی و معرفتی و اثربخشی آنان در فضای مدارس کشور تأکید گردید.

image_2018_07_03-20_56_40_218_KZmimage_2018_07_03-20_56_41_639_qZZimage_2018_07_03-20_56_45_796_2Jtimage_2018_07_03-20_56_50_452_Bpeimage_2018_07_03-20_56_51_816_8zGimage_2018_07_03-20_56_52_863_PEmimage_2018_07_03-20_56_54_175_wVkimage_2018_07_02-02_26_57_532_1luimage_2018_07_02-02_27_00_598_eBRimage_2018_07_02-02_27_03_364_0oVimage_2018_07_02-02_27_14_470_k1Nimage_2018_07_02-02_28_12_173_FCg

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای