به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، با هدف پشتیبانی بیشتر از فعالیتهای انجمن‌های اسلامی مدارس و اتحادیه شهرستانها، مهندس حوائجی مسئول اتحادیه استان و مهندس شفق  معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی در روز سه شنبه مورخ ۱۱ / ۲ / ۹۷ دیداروگفتگوکردند.
در این جلسه که با حضور  جمعی از معاونین و کارشناسان طرفین برگزار گردید، مباحثی درخصوص چگونگی هماهنگی بیشتر و پشتیبانی دو مجموعه از برنامه های فرهنگی مدارس مطرح گردید.

image_2018_05_01-03_47_32_885_u6f
image_2018_05_01-03_47_27_979_0Dp

image_2018_05_01-03_47_30_432_3IE
image_2018_05_01-03_47_26_791_MWa image_2018_05_01-03_47_25_510_Wcw

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای