تأسیس اتحادیهبه گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به همت حوزه معاونت برادران اتحادیه استان و تیم معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان تربت جام در این شهرستان، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان راه اندازی مجدد گردید.
با توجه به این اقدام نیز از سوی مسئول محترم اتحادیه خراسان رضوی آقای هادی دلتنگ از همکاران جوان فرهنگی (کارشناس محترم قرآن و عترت اداره آموزش و پرورش شهرستان) جهت سرپرستی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان تربت جام منصوب شد.
شایان ذکر است، شهرستان تربت جام با داشتن مفاخری همچون عبدالرحمن جامی، شیخ احمد جامی و … یکی از قطب های بزرگ فرهنگی استان خراسان رضوی است و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان قدمتی دیرینه داشته است که در یک دهه اخیر غیر فعال شده بود.
شهرستان مرزی تربت جام به لحظ موقعیت مکانی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان همسایه بوده و مرکز قطب ادارات فریمان، تایباد، صالح آباد، سرخس و باخرز می باشد؛ که بیشترین جمعیت این شهرستان را برادران اهل تسنن و سپس اهل تشیع تشکیل می دهند.

دلتنگ

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای