به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان بجستان، با توجه به اهمیت پرداختن به مسائل روز نوجوانان و جوانان و همچنین آگاه سازی خانواده ها از خطرات و آسیب های اجتماعی، جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان اقدام به ساخت فیلم کوتاهی  با موضوع آسیب شناسی اجتماعی با نام « تردید » نمودند.

تصاویری از مراحل ساخت آن منتشر گردیده که در ذیل آماده است :

photo_2017-09-14_09-56-51 photo_2017-09-14_09-57-28 photo_2017-09-14_09-57-31
photo_2017-09-14_09-57-38
photo_2017-09-14_09-57-41 photo_2017-09-14_09-57-44 photo_2017-09-14_09-57-47 photo_2017-09-14_09-57-50

photo_2017-09-14_09-58-00
photo_2017-09-14_09-58-02 photo_2017-09-14_09-58-05 photo_2017-09-14_09-58-09photo_2017-09-14_09-57-57photo_2017-09-14_09-57-54photo_2017-09-14_09-57-34

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای