به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، باعنایت امام رئوف، حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) اولین روز خدمت خادمیاری نوجوانان انجمنی در روز شهادت امام هشتم و پس از انجام خدمت اجتماعی و تهیه جانماز برای زائرین پیاده ،در حرم مطهر رضوی با حضور ۱۶۹ خادمیار انجمنی رقم خورد.
طی این برنامه پس از برگزاری جلسه توجیهی هر مربی به همراه یک سرکشیک و ۱۸ دانش آموز از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ در اماکن مختلف حرم رضوی به یاری خادمین پرداختند.

۲۰۱۸۱۱۰۱_۱۱۰۸۳۸
۲۰۱۸۱۱۰۱_۱۱۱۱۲۶ ۲۰۱۸۱۱۰۱_۱۱۱۱۵۰۲۰۱۸۱۱۰۸_۱۷۵۲۵۸۲۰۱۸۱۱۰۱_۱۱۰۷۵۶۲۰۱۸۱۱۰۱_۱۱۱۲۲۷(0)
65e5dc39ebfb915d6e371536779068afd360e2a9 395153cad854b206efa5c5965f24ebb549290b3f 468712be8b6872ccade1a56f76848de0260be97f 505559fb68d55a255e0799555a87c34f3ae23ad9 b5e9c53f6b3357d862f8ab86a89abcc9569d5718 b50b6181a0dafe8a8765a2401a3a50a022ba7323 c37723b06d3f4ed152c16f0d5a471cec1cc485f22a98dce15a690ff6962454d033ae60333da75ff2 dc1f8421c850cde04b380f75745ebb7b638ae310

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای