۱۵
آذر

شرکت انجمنی های بجستان در برنامه های ورزشی

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان بجستان، جمعی از اعضای انجمن های اسلامی مدارس پسرانه به همراه آقای پهلوان (مربی اتحادیه) در برنامه کوهپیمایی شرکت نمودند.
انجمنی های بجستان ضمن کوهپیمایی در مسابقه تیراندازی شرکت نموده و پس از آن با حضور در سال فتوسال، به انجام ورزش گروهی پرداختند.

image_2018_11_30-22_33_9_297_82Y image_2018_11_30-22_33_9_703_2Uw image_2018_11_30-22_33_10_94_tNf image_2018_11_30-22_33_10_344_J1y
image_2018_11_30-22_33_10_906_pll
image_2018_11_30-22_33_11_203_Rteimage_2018_11_30-22_33_8_712_pE9image_2018_11_30-22_33_9_16_kItimage_2018_11_30-22_33_8_40_HKDimage_2018_11_30-22_33_10_656_H0w

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای