۱۳
فروردین

شرکت انجمنی های زبرخان در المپیاد حاملان قرآن دبیرستان سلسله الذهب

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان زبرخان، جمعی از دختران عضو انجمن های اسلامی مدارس زبرخان در المپیاد گروه حاملان قرآن دبیرستان سلسله الذهب شرکت نمودند.

WGAl5mZ92LLdAD2rl5ZioHBOJ xzqhFMykbYlh4udjM0mtxjaul

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای