۶
دی

شرکت انجمنی های متوسطه اول خواهران مشهد در پاتوق «کرسی اندیشه»

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، پاتوق متوسطه اول خواهران مشهد در حوزه مطالعه و کتابخوانی و با عنوان «کرسی اندیشه » با موضوع محوری «چه میخوانیم ؟ و چه باید بخوانیم؟» در محل فروشگاه به نشر آستان قدس رضوی در روز پنجشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد.
در حاشیه این برنامه، دانش آموزان کتاب هایی را که مطالعه کرده و قابل معرفی کردن به دیگران بود را به همراه خود در این جلسه آورده و درمورد آن با دوستان انجمنی خود در سایر مدارس بحث و تبادل نظر نمودند.

image_2018_12_22-22_58_12_179_mIr image_2018_12_22-22_58_13_414_aTy image_2018_12_22-22_58_14_633_WQIimage_2018_12_22-22_58_10_695_4rr

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای