عضویت در انجمن اسلامی

لطفا جهت تکمیل عضویت، اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید:

نام

نام خانوادگي

نام پدر

كد ملي

تاريخ تولد (مثال: 78/06/28)

تلفن همراه

تلفن ثابت

پايه تحصيلي

رشته تحصيلي

آخرين معدل

مدرسه

شهر/ناحیه

تلفن ثابت

شغل پدر

تحصیلات پدر

تلفن همراه پدر

آدرس

سابقه عضويت در انجمن اسلامي

نوع عضویت

در طول هفته چند ساعت می توانید در انجمن اسلامی مدرسه فعالیت داشته باشید؟

اگر در زمينه اي مايل به همكاري هستيد در اين قسمت بنويسيد

بارگذاری عکس

کد امنیتی را وارد کنید
captcha

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای