۱۰
فروردین

عیادت جمعی ازمسئولین انجمنهای اسلامی مدارس فریمان از همسنگر انجمنی

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فریمان، جمعی از اعضای قرارگاه اتحادیه این شهرستان به عیادت آقای حجت گلستانی (مسئول انجمن اسلامی دبیرستان شهید مطهری) که اخیراً عمل جراحی انجام داده بود، رفته و جویای حال وی شدند.

در این برنامه آقای قلیلی فریمانی مسئول محترم اتحادیه شهرستان نیر حضور داشت.

photo_2018-03-19_09-49-36 photo_2018-03-19_09-50-15 photo_2018-03-19_09-50-18
photo_2018-03-19_09-50-24

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای