به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان سرخس، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و شروع فعالیت ستادهای استقبال از مهر انجمنهای اسلامی مدارس، آقای نگهبان(مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان سرخس)  از برنامه ها و فعالیت های انجمن اسلامی مدارس این شهرستان بازدید نمود.
در این برنامه با حضور مسئولین آموزشگاه، حکم مسئول انجمنی توسط مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به «مسئول انجمن اسلامی دبیرستان امام حسین» تقدیم گردید.

image_2018_9_30-0_37_12_413_M4Q image_2018_9_30-0_37_14_679_8jA image_2018_9_30-0_37_16_835_g3u image_2018_9_30-0_37_19_38_23Dimage_2018_9_30-0_37_9_350_39Eimage_2018_9_30-0_37_7_412_qoo

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای