۶
آبان

معارفه مسئولین انجمن های اسلامی مدارس شهرستان فریمان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فریمان، با شروع سال تحصیلی مسئول محترم اتحادیه شهرستان و‌جمعی از اعضا و کادر اتحادیه در تمامی مدارس پسرانه و دخترانه حاضر شدند و به معارفه مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزان پرداختند.
در این مراسم ضمن معارفه مسئول انجمن اسلامی مدرسه، برنامه های اتحادیه و توضیحاتی جهت آشنایی دانش آموزان با نحوه فعالیت در انجمن های اسلامی دانش آموزان بیان شد.

 

image_2018_10_20-22_38_50_931_MHX image_2018_10_20-22_39_43_104_tnI image_2018_10_20-22_39_49_555_osB image_2018_10_20-22_40_7_735_QC0

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای