به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، با توجه به اهمیت حضور نیروهای کیفی و توانمند در جایگاه مربی و نقش تأثیرگذار آنها در پیشبرد اهداف تربیتی و تشکیلاتی مجموعه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،  هفتمین دوره آموزشی و گزینشی «هادیان» در روزهای پنجشنبه ۳۰ آذر و جمعه ۱ دی ماه ۱۳۹۶ در محل اتحادیه خراسان رضوی برگزار گردید.
در این دوره تعداد ۳۱ نفر از مربیان برادر معرفی شده از سوی شهرستانهای استان در مشهد حضور به هم رسانده؛ که توسط ۲ نفر از مسئولین محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استانهای کشور و  ۳ نفر از کارشناسان محترم مرکز فرهنگی – تبلیغی قم در دو بخش تشکیلاتی و معرفتی مصاحبه شدند.photo_2017-12-22_14-10-57

photo_2017-12-22_14-10-37
photo_2017-12-22_14-11-28
photo_2017-12-22_14-11-56

photo_2017-12-22_14-12-19photo_2017-12-22_14-12-03

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای