۲۰
بهمن

همایش آموزشی- تشکیلاتی طلایه داران فردا ۲، در شهرستان بردسکن برگزار شد

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان بردسکن، باحضور اعضای هیاتهای مرکزی انجمنهای اسلامی مدارس شهرستان بردسکن و با حضور جناب آقای حاجی زاده، مسئول محترم اتحادیه بردسکن و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان، همایش آموزشی تشکیلاتی طلایه داران فردا ۲ ،  در دو بخش خواهران و برادران به صورت مجزا برگزار گردید.

photo_2018-02-04_09-10-57photo_2018-02-05_08-46-34photo_2018-02-05_08-44-32 photo_2018-02-05_08-46-23 photo_2018-02-05_08-46-26 photo_2018-02-05_08-46-31
photo_2018-02-05_08-46-41
photo_2018-02-05_08-46-44 photo_2018-02-05_08-46-47

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای