۱۲
آبان

همکاری کانون فرهنگی تربیتی شهید مطهری(ره) با اتحادیه شهرستان فریمان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فریمان،اتحادیه فریمان با همکاری کانون فرهنگی تربیتی شهید مطهری(ره) برگزار می کند:

-مسابقه ساخت آدمک های روز راهپیمایی همراه با جوایز ارزنده ویژه مقاطع ابتدایی و متوسطه اول

-مسابقات PES و کانتر به مناسبت هفته دانش آموز. اهدای جوایز ویژه به نفرات برتر + اهدای جوایز به صورت قرعه بین کلیه شرکت کنندگان
زمان مسابقات:۱۲تا۱۵آبان ماه. جهت ثبت نام به دفتر معاونت پرورشی آموزشگاه مراجعه نمایید.

image_2018_10_22-5_4_44_635_a2r image_2018_10_22-4_11_39_675_v8b image_2018_10_22-5_4_25_341_RNf

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای