به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و به همت انجمن های اسلامی مدارس متوسطه اول برادران مشهد، مراسم های هیئت انصارالمهدی(عج)، با مشارکت پرشور دانش آموزان برگزار گردید.

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه متوسطه اول ابرار

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید فرزام فر

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید فرزام فر

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید فرزام فر

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید فرزام فر

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری(ره)

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری(ره)

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری(ره)

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری(ره)

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری(ره)

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری(ره)

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری(ره)

انجمن اسلامی آموزشگاه شهید مطهری(ره)

انجمن اسلامی متوسطه اول مولوی

انجمن اسلامی متوسطه اول مولوی

انجمن اسلامی متوسطه اول مولوی

انجمن اسلامی متوسطه اول مولوی

انجمن اسلامی متوسطه اول مولوی

انجمن اسلامی متوسطه اول مولوی

انجمن اسلامی متوسطه اول هشترودی

انجمن اسلامی متوسطه اول هشترودی

انجمن اسلامی متوسطه اول هشترودی

انجمن اسلامی متوسطه اول هشترودی

انجمن اسلامی متوسطه اول هشترودی

انجمن اسلامی متوسطه اول هشترودی

انجمن اسلامی متوسطه اول شهید بابانظر

انجمن اسلامی متوسطه اول شهید بابانظر

انجمن اسلامی متوسطه اول شهید بابانظر

انجمن اسلامی متوسطه اول شهید بابانظر

انجمن اسلامی متوسطه اول شهید بابانظر

انجمن اسلامی متوسطه اول شهید بابانظر

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای