نگاره

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۸۰ نيمه دوم ارديبهشت ماه ۹۴ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع « سه ماه بندگي » منتشر گرديد. در اين شماره مي خوانيد : ويژگي هاي يك آدم فرصت طلب يك،دو،سه،خدا … گفتگويي با حجت الاسلام نظافت درباره ۹۰ روز تمرين با خود ...

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۷۹ نيمه اول ارديبهشت ماه دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع « كارنامه صدساله آل سعود در چند پرده » منتشر گرديد. در اين شماره مي خوانيد : كارنامه صد ساله آل سعود در چند پرده  سعودي هاي نزولي دعواي فدراسيون با كي روش از ...

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۷۸ نيمه اول اسفند ماه ۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع « مد و پوشش » منتشر گرديد. در اين شماره مي خوانيد : وقتي مدگرايي، مد مي شود   اين مدل الان مده پيشنهاد نگاره براي خريد يكي از تيم هاي ...

دوهفته نامه نگاره با موضوع « فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي » منتشر شد. به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، شماره ۱۷۷ نيمه دوم بهمن ماه ۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي – اجتماعي نگاره با موضوع « فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي » منتشر گرديد. در اين شماره مي خوانيد : ...

شماره ۱۷۶ نيمه اول بهمن ماه ۱۳۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي و اجتماعي نگاره منتشر گرديد + ...

چند رسانه ای