ویژه

شماره ۱۷۶ نيمه اول بهمن ماه ۱۳۹۳ دوهفته نامه دانش آموزي فرهنگي و اجتماعي نگاره منتشر گرديد + ...

به گزارش روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان خراسان رضوي، سومین جلسه شورای هماهنگی تشکل‌های دانش‌آموزی خراسان رضوی در روز سه شنبه ۲۳ ديماه ۱۳۹۳ به میزبانی بسیج دانش آموزی استان و در محل مجتمع فرهنگي آيه ها برگزار ...

چند رسانه ای