مدرسه انقلاب

پس از برگزاري نمايشگاه مدرسه انقلاب، گزارش آن بايد در فرم هاي مربوطه ثبت و به مسئول قرارگاه تحويل داده شود تا در داوري جشنواره مدرسه انقلاب شركت داده شود. فرم هاي داوري را مي توانيد از اينجا دريافت نماييد. شيوه نامه و فرم معيارهاي داوري را نيز مي توانيد از اينجا دريافت ...

پوستر شيوه نامه برپايي نمايشگاه مدرسه انقلاب را مي توانيد از اينجا دريافت نماييد. ...

شايد شما هم سال هاي قبل نمايشگاه «مدرسه انقلاب» را در مدرسه تان ديده باشيد چون امسال چهارمين سالي است كه نمايشگاه هاي مدرسه انقلاب در مدارس سراسر كشور توسط بچه هاي انجمن اسلامي برگزار مي شود. به عنوان شروع چند تا كليپ از نمايشگاه هاي مدرسه انقلاب سال گذشته برايتان گذاشته ايم تا ببينيد ...

همزمان با فرا رسيدن بهمن ماه و استشمام عطر خوش روزهاي پيروزي انقلاب و ورود امام عزيزمان، بخش ويژه «مدرسه انقلاب» در سايت جنبش راه اندازي شد. از اين پس شما انجمني هاي عزيز مي توانيد اخبار برنامه هاي دهه فجر، مطالب، ابزار و آموزش هايي كه براي برگزاري نمايشگاه مدرسه انقلاب نياز داريد را ...

چند رسانه ای