به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،  آزمون مسابقات علمی آینده سازان ویژه مسئولین و اعضای هیئت های مرکزی انجمن های اسلامی مدارس توسط اتحادیه های مشهد و شهرستانهای استان خراسان رضوی ، در روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ هماهنگ با سراسر کشور برگزار گردید.
در این آزمون که با هدف جمع‌بندی دروس نيم‌سال پس از امتحانات، تثبيت آموخته‌های نيم‌سال اول و تعيين وضعيت درسي داوطلب در كشور برگزارشد دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم پایه های تحصیلی هشتم، نهم، دهم و سوم متوسطه شاخه نظری(ریاضی، تجربی، انسانی) با هم به رقابت پرداختند.

گناباد

گناباد

گناباد

گناباد

گناباد

گناباد

کاشمر

کاشمر

کاشمر

کاشمر

کاشمر

کاشمر

قوچان

قوچان

قوچان

قوچان

تربت حیدریه

تربت حیدریه

تربت حیدریه

تربت حیدریه

تربت حیدریه

تربت حیدریه

تربت حیدریه

تربت حیدریه

بردسکن

بردسکن

بردسکن

بردسکن

بردسکن

بردسکن

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای