به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، آقای ارشاد استعدادی (مدیرعامل موسسه علمی آینده سازان) طی سفر یکروزه به مشهد به همراه مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی استان از نمایندگی موسسه در استان بازدید نمود.
در این بازدید چند ساعته، توسط آقای پریزاد (مدیر نمایندگی موسسه علمی آینده سازان در استان خراسان رضوی) گزارش مختصری از چگونگی تأسیس نمایندگی در شهرستانهای استان و فعالیت های آنان، ارائه شد.

photo_2017-02-02_00-35-13 photo_2017-02-02_00-35-23 photo_2017-02-02_00-35-26 photo_2017-02-02_00-35-28

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای