۱۶
اردیبهشت

انجمنیهای خراسانی در آزمون علمی آینده سازان شرکت کردند

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، آزمون پیشرفت تحصیلی موسسه علمی آینده سازان ویژه اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزی با شرکت اعضای انجمن های اسلامی مدارس مشهد و شهرستانها برگزار شد.
شایان ذکر است آزمون خواهران مشهد در ساعت ۱۲ ظهر و آزمون برادران مشهد در ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به صورت مجزا در محل سالن اجتماعات اتحادیه استان برگزار گردید و اخبار و تصاویر برگزاری این آزمون در شهرستانها متعاقبا از همین پایگاه اینترنتی منعکس خواهد شد.

 photo_2017-05-06_20-47-46 photo_2017-05-06_20-48-17 photo_2017-05-06_20-48-20 photo_2017-05-06_20-48-23 photo_2017-05-06_20-48-26 photo_2017-05-06_20-48-29 photo_2017-05-06_20-48-32 photo_2017-05-06_20-48-34

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای