روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی به اطلاع می رساند، دومین دوره آموزش نویسندگی وخبرنگاری ویژه اعضای تحریریه دوهفته نامه دانش آموزی نگاره بصورت رایگان توسط موسسه فرهنگی قدس در حال برگزاری است.
این دوره از روز سه شنبه ۷ آذر ماه آغاز گردیده ؛ و به مدت ۳ جلسه ویژه خواهران  و یک جلسه برادران با ظرفیت محدود تا روز پنجشنبه ۹آذردر محل روزنامه قدس ادامه خواهد داشت.

photo_2017-11-30_10-32-12 photo_2017-11-30_10-33-36 photo_2017-11-30_10-33-39
photo_2017-11-30_10-33-46
photo_2017-11-30_10-33-49 photo_2017-11-30_10-33-52 photo_2017-11-30_10-33-55
photo_2017-11-30_10-34-01

photo_2017-11-30_10-34-07

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای