۱۴
آذر

انتصاب خانم اسماعیلی به عنوان دبیرتحریریه خواهران دوهفته نامه نگاره

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

لوگو نگاره (2)به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، درپی پایان دوران مسوولیت سرکار خانم آرام (دبیرسابق تحریریه خواهران دوهفته نامه دانش آموزی فرهنگی- اجتماعی نگاره), سرکارخانم اسماعیلی به عنوان دبیرتحریریه جدید این نشریه فعالیت خود را آغاز کرد.
بدینوسیله پایگاه اینترنتی جنبش دانش آموزی استان، برای نگارندگان جنبش دانش آموزی آرزوی موفقیت دارد.

شایان ذکر است خانم اسماعیلی از سوی مدیر مسئول نگاره، مأمور به احیاء مجدد تحریریه جدید خواهران و همچنین راه اندازی و تشکیل تحریریه دانش آموزی نگاره با همکاری و هماهنگی معاونین خواهر اتحادیه مشهد و استان گردیده اند.

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای