۱۰
بهمن

انجمنی های گناباد با شرکت در آزمون علمی آینده سازان به رقابت پرداختند

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان گناباد، مرحله اول مسابقه علمی آینده سازان با شرکت اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان در شهرستان گناباد برگزار گردید.

photo_2018-01-30_09-44-21

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای