۱۸
اسفند

اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان با هدف ایجاد وحدت و هماهنگی بین انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور و به منظور حراست از‌ دستاوردهای انقلاب و تحقق ارزش‌های اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی و جهت بخشیدن به فعالیتهای صنفی دانش‌آموزان مسلمان و متعهد، در سال ۱۳۵۸ با حمایت‌های معنوی و مادی حضرت امام خمینی(‌ره) تأسیس گرديد.

‌اساسنامه اتحادیه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان
(‌مصوب سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقدمه:
‌اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان با هدف ایجاد وحدت و هماهنگی بین انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور و به منظور حراست از‌دستاوردهای انقلاب و تحقق ارزشهای اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی و جهت بخشیدن به فعالیتهای صنفی دانش‌آموزان مسلمان و متعهد، در سال۱۳۵۸ با حمایتهای معنوی و مادی حضرت امام خمینی (‌ره) تأسیس و طی سالیان متمادی در زمینه تربیت نیروهای مخلص دانش‌آموزی و حضور آنها‌در صحنه‌های انقلاب اقدام نموده است.
‌اکنون که نظارت عالیه بر جریان فکری و فرهنگی اتحادیه با انتصاب نماینده از سوی مقام معظم رهبری محقق شده است با عنایت به این که اتحادیه‌مشمول قانون احزاب انجمنها و جمعیتهای سیاسی مصوب سال ۶۰ نیست و از طرفی دستگاه دولتی نیز محسوب نمی‌شود به عنوان یک مجموعه‌فرهنگی با شخصیت حقوقی مستقل برای تحقق اهداف مذکور و در چارچوب این اساسنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
‌ماده ۱) تعریف:
‌اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان که در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می‌شود نهادی است غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل‌که به عنوان یک مجموعه فرهنگی برای سازماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمنهای اسلامی مدارس سراسر کشور با عنایت حضرت امام (‌ره) شکل‌گرفته و کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و نماینده منصوب از سوی ایشان فعالیت می‌کند.
‌ماده ۲) اهداف:
۱ – آشنا کردن دانش‌آموزان با فرهنگ متعالی اسلام و بالا بردن سطح آگاهی آنان نسبت به مبانی عقیدتی اسلام و انقلاب اسلامی.
۲ – تزکیه روحی و وارستگی اخلاقی دانش‌آموزان و شکوفا ساختن استعدادهای خدادادی و تحقق کمالات انسانی.
۳ – حفظ و تداوم دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریقه هر چه فعالتر کردن نیروهای دانش‌آموزان مسلمان و متعهد در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی‌جامعه و مقابله هوشیارانه با توطئه‌های رنگارنگ دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی که برای انحراف فکری و مفاسد اخلاقی و اجتماعی در محیط‌های‌آموزشی صورت می‌گیرد.
۴ – انسجام دانش‌آموزان مسلمان و متعهد با ایجاد و گسترش انجمنهای اسلامی مدارس و همگانی با نظام آموزش و پرورش برای ایجاد فضای مساعد‌ آموزشی و پرورشی در محیط مدارس و تشویق دانش‌آموزان مسلمان و متعهد به موفقیت در تحصیل علم و دروس مدرسه.
‌ماده ۳) وظایف:
۱ – تشکل انجمن اسلامی در مدارس بر اساس ماده ۵ و هدایت و نظارت بر فعالیت های
آنها.
۲ – ارتقای سطح فکری و معنوی اعضای انجمن اسلامی.
۳ – تلاش در جذب هر چه بیشتر دانش‌آموزان به مبانی مکتبی و اعتقادی.
۴ – مبارزه سالم و هوشیارانه با توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی و مظاهر فساد اخلاقی در مدارس.
۵ – برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان متعهد در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی متناسب با معیارهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی.
۶ – تلاش در جهت رشد علمی اعضای انجمن اسلامی.
۷ – همفکری و همکاری با مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس به منظور نیل به اهداف مقدس نظام تعلیم و تربیت اسلامی.
۸ – ایجاد ارتباط با کارشناسان و اندیشمندان و دستگاه‌های ذیربط فرهنگی و تربیتی به منظور استفاده از نقطه نظرات و جلب همکاری‌های ایشان با این‌نهاد.
‌ماده ۴) ارگان:
۱ – نماینده مقام معظم رهبری که بالاترین مقام اتحادیه می‌باشد نظارت عالیه بر این نهاد از طریق ایشان اعمال می‌شود.
۲ – کنگره که عالی‌ترین رکن تشکل دانش‌آموزی در اتحادیه است و متشکل از اعضای منتخب انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان سراسر کشور می‌باشد،‌هر دو سال یکبار تشکیل و ضمن استماع گزارش عملکرد دوره قبل، اعضای شورای مرکزی را انتخاب می‌کند.
۳ – شورای مرکزی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی در اتحادیه است و متشکل از ۱ نفر به انتخاب نماینده مقام معظم‌رهبری، دبیر شورای عالی جوانان، نماینده وزیر آموزش و پرورش، سرپرست اتحادیه و ۵ نفر منتخبین کنگره که ۲ نفر آنها از بین دانش‌آموزان انتخاب‌می‌شوند.
‌تبصره ۱: تعیین صلاحیت نامزدهای (‌کاندیداها) شورای مرکزی و نظارت بر انتخابات اعضای منتخب کنگره به عهده ۳ نفر اعضای ردیفهای اول شورای‌مرکزی است.
‌تبصره ۲: سرپرست اتحادیه که اجرای سیاستها و برنامه‌های شورای مرکزی را بر عهده دارد از سوی شورای مرکزی انتخاب و حکم وی توسط نماینده‌مقام معظم رهبری و در غیاب ایشان مرجعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کند تنفیذ می‌شود.
‌تبصره ۳: آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای وظایف اتحادیه در چارچوب این اساسنامه به تصویب شورای مرکزی اتحادیه‌خواهد رسید.
‌تبصره ۴: مؤسسات و نشریات وابسته به اتحادیه بنا به ضرورت، تشکیل و به ثبت می‌رسد و مقررات داخلی آنها در چارچوب قانون تابع آیین‌نامه‌مصوب شورای مرکزی است.
‌ماده  ۵)
‌به منظور هماهنگی هر چه بیشتر اتحادیه با وزارت آموزش و پرورش به ویژه در مدارس و گسترش همکاری‌های بین این دو سازمان، توافقنامه‌ای که به‌امضای وزیر آموزش و پرورش و نماینده مقام معظم رهبری رسیده باشد ملاک عمل است. بدیهی است این توافقنامه با عنایت به مفاد مندرج آن، نحوه و چگونگی فعالیت اتحادیه در مدارس را مشخص می‌کند.
‌ماده ۶)
‌این اساسنامه که دارای یک مقدمه، ۶ ماده و ۴ تبصره است در جلسه مورخ ۷۴٫۴٫۶ شورای مشترک به تصویب رسید و در جلسه ۳۵۵ مورخ ۷۴٫۵٫۳‌شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید و تصویب شد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای