به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، فرماندهی بسیج دانش آموزی شهرستان تربت حیدریه با حضور در جلسه قرارگاهی مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزی، ضمن تشکر از فعالیت های انجمن های اسلامی شهرستان با مدل قرارگاهی این جلسات آشنا گردید.

image_2018_12_5-22_26_4_155_G00 image_2018_12_5-22_26_6_691_Me9 image_2018_12_5-22_26_7_863_aNq image_2018_12_5-22_26_2_983_jFB image_2018_12_5-22_26_1_326_dbf

این پست 1 دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای