۷
مرداد

برگزاری امتحانات سواد آموری توسط اتحادیه خواف

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان خواف، آخرین مرحله امتحانات سواد آموری شهرستان خواف در تیرماه با همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار گردید.
شایان ذکر است، امتحانات نهضت سوادآموزی از زمستان ۱۳۹۷ آغاز و در بهار ۹۸ در ۲۲ حوزه سواد آموزی و ۱۰ حوزه انتقال امتحانات برگزار شد؛ که در حوزه های انتقال ۱۱۴ نفر و در حوزه های سواد آموزی تاکنون ۸۴ نفر در آزمون های پایان دوره شرکت نموده اند.

 

این پست بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ


سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای