به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، آقای هادی هروی به عنوان سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خراسان رضوی منصوب گردید.
در بخشی از حکم ایشان آمده  است :
« با توجه به حضور برادر گرامی جناب آقای حوائجی در سنگر دیگری جهت خدمت در این تشکل نورانی، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مجاهدانه آن برادر عزیز در مدت تصدی مسئولیت اتحادیه استان، نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، شما را به عنوان سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خراسان رضوی منصوب می نمایم. »
شایان ذکر است، آقای مهندس حوائجی به سمت مدیرعاملی موسسه علمی آینده سازان منصوب گردید.

 

 

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای