۲۵
آبان

شرکت انجمنی های تربت جام در اردوی «طلایه داران فردا»

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان تربت جام، اردوی آموزشی- تشکیلاتی طلایه داران فردا ۲ ویژه مسئولین و اعضای هیأت مرکزی انجمن های اسلامی مدارس تربت جام برگزار گردید.
برگزاری کارگاهای آموزشی و تشکیلاتی با حضور آقایان نداماتی(سرپرست معاونت برادران اتحادیه استان) و درودی( مدیر رصد و تحلیل شبکه اتحادیه استان) از برنامه های انجام شده در این اردو می باشد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای