۲
آذر

تشکیل جلسه کمیته هماهنگی اتحادیه تربت حیدریه و آموزش و پرورش

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان تربت حیدریه، جلسه کمیته هماهنگی اتحادیه تربت حیدریه و اداره آموزش و پرورش با حضور مسئولین اتحادیه و آموزش و پرورش برگزار گردید.
هماهنگی درخصوص برگزاری جشن چهلمین سالگرد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و امضای تفاهمنامه اتحادیه با اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه، از مباحث مطرح شده در این جلسه می باشد.

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای