به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، خانم خورسندی (مدیر خواهران مرکز استان) با حضور در جلسه معاونین پرورشی مدارس آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد، ضمن بیان مأموریت های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی، به ارائه گزارشی از چگونگی روند فعالیت های انجمن های اسلامی مدارس دخترانه پرداخت.
اعلام و تشریح برنامه های فصل زمستان انجمن های اسلامی مدارس، تشریح فعالیت های انجمن های اسلامی دخترانه با محوریت طرح الگوی تعالی دختران و پیگیری نامه های ارسال شده از طرف اتحادیه به آموزش و پرورش جهت تأسیس مدارس فاقد انجمن اسلامی، از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه می باشد.

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای