به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، نشست آموزشی- تشکیلاتی فصل پاییز شبکه پشتیبان اتحادیه استان با حضور سرگروه ها، مربیان و مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی و به میزبانی اتحادیه شهرستان تربت حیدریه در روز پنجشنبه ۷ آذرماه در این شهرستان برگزار گردید.
در این نشست که با حضور اعضای شبکه پشتیبان شهرستانهای قطب شهیدان برونسی، دهقان و مدرس ۲ و مسئولین اتحادیه استان برگزار گردید، برنامه های فصل زمستان اتحادیه شهرستانهای شرکت کننده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
کارگاه های خیمه معرفت، نشست مسئولین شهرستانها، نشست مربیان و سرگروههای خواهر و برادر به صورت مجزا، پیگیری برنامه های ملی نظیر:جشن۴۰سالگی تشکل، لشکرفرشتگان و مدرسه انقلاب از دیگر برنامه های انجام شده در این نشست یکروزه می باشد.
شایان ذکر است، نشست بعدی در روز پنجشنبه ۱۴ آذرماه به میزبانی شهرستان نیشابور برای قطب های شهیدان شوشتری و فرومندی برگزار خواهد شد.

 

 

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای