به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، قرارگاه محوری برادران مشهد با موضوع : «مدیریت تشکلی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی» ویژه شبکه سرگروهی و مربیان در محل قرارگاه شهید مهدوی (دفتر مسئول اتحادیه استان) با سخنرانی آقای دکتر سعید قاسمی(فعال فرهنگی)  و با حضور آقای نداماتی(سرپرست معاونت برادران استان) برگزار شد.
در این جلسه قرارگاهی دکتر قاسمی نوشتن طرح مکتوب برای اجرای فعالیت های فرهنگی را ضروری دانسته و گفت : برای اجرایی شدن مطلوب یک عملیات فرهنگی می توانیم آن را در سه گام : «قبل، حین و بعد اجرا» تعریف نماییم.
وی در تکمیل سخنان خود، با بیان اینکه «قبل اجرا» شامل : تعیین تیم اجرایی و علمی، نوشتن مصوبات، تبلیغات و فضاسازی و تأمین منابع مالی و انسانی، «حین اجرا» شامل : پشتیبانی، سازماندهی، تشریفات، اساتید و مستندسازی و «بعد اجرا» شامل : جمع آوری و تحویل امانات، تسویه حساب مالی، تشکرها، ارزیابی و بهره گیری از کار می باشد، به تشریح جزئیات این سه گام پرداخته و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.
شایان ذکر است، سلسله جلسات قرارگاهی ویژه شبکه پشتیبان اتحادیه با عنوان «قرارگاه محوری» با حضور اساتید مطرح در حوزه های مختلف و با هدف انتقال تجربیات، ارتقاء سطح دانش فرهنگی روز، بصیرت افزایی و معرفت دینی سرگروه ها و مربیان برگزار می گردد.

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای