به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، برنامه پاتوق متوسطه اول خواهران مشهد باموضوع تشکیل و تکمیل تیم انجمن اسلامی در مدرسه برگزار گردید.
شایان ذکر است، در ادامه این پاتوق، توضیحاتی درخصوص طرح : «چهل سال-چهل کتاب -چهل مسابقه» توسط خانم شکری (از موسسه انتشاراتی به نشر) داده شد.

 

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای