۱
دی

مراسم معارفه مسئول جدید اتحادیه شهرستان فریمان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، مراسم معارفه مسئول جدید اتحادیه شهرستان فریمان با حضور سرگروه ها، مربیان و اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان، مسئولین اتحادیه استان، مدیریت آموزش و پرورش فریمان و دیگر مسئولین شهری برگزار گردید.
در این مراسم آقای جاویدی به عنوان مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان فریمان معرفی و از زحمات آقای قلیلی فریمانی (مسئول سابق اتحادیه فریمان) تقدیر شد.

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای