۵
بهمن

ثبت نام اردوی راهیان نور

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

لطفا پرینت رضایتنامه را دریافت و حضورا به همراه ولی تا تاریخ دوشنبه ۹۸/۱۲/۰۵ به اتحادیه استان تحویل نمایید.

 

 

لینک ثبت نام و پرداخت اردوی راهیان نور برادران

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای