۲۷
فروردین

برگزاری نشست مجازی قرارگاه استانی پسران

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، نشست قرارگاه استانی پسران با شرکت سرپرست اتحادیه، سرپرست معاونت برادران، مدیر رصد و تحلیل شبکه پشتیبان اتحادیه استان و اعضای قرارگاه استانی به صورت مجازی در روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.
در این نشست موضوعاتی نظیر : نقش انجمن ها پس از بحران بیماری کرونا، نقش قرارگاه استانی در فعال سازی و پویایی انجمن ها، برنامه های دانش آموزی اتحادیه در ایام ماه مبارک رمضان، نقش آفرینی اتحادیه بعنوان دبیرخانه بیانیه گام دوم نسبت به عموم دانش آموزان و همچنین ترسیم ابعاد اتحادیه مجازی به عنوان یکی از مطالبات نماینده رهبر معظم انقلاب در اتحادیه مطرح و مورد بحث، بررسی و تبادل نظر  قرار گرفت.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای