به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، طی حکمی از سوی حسین تاریخی(دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان) آقای سید علیرضا امین یزدی به سمت مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی منصوب گردید.
در بخشی از حکم ایشان آمده است :
«باتوجه به حضور برادر گرامی جناب آقای حوائجی در سنگر دیگری جهت خدمت در این تشکل، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مجاهدانه آن برادر عزیز در مدت تصدی مسئولیت اتحادیه استان و همچنین تشکر از اقدامات اخیر آقای هروی در مدت سرپرستی اتحادیه، نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، شما را به مدت دو سال به عنوان مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خراسان رضوی منصوب می نمایم.
مقتضی است، سهم اختصاصی استان خود را از اسناد بالادستی تشکل، راهبردهای مصوب شورای مرکزی، حکم ابلاغی نماینده معزز مقام معظم رهبری در اتحادیه به دبیرکل و پیوست تفصیلی آن احصاء نموده و در قالب برنامه های استانی تدوین و ارائه فرمایید.»

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای