۱۰
تیر

دیدار مسئول اتحادیه استان با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، سیدعلیرضا امین یزدی(مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی) با حضور در اداره کل آموزش و پرورش با دکتر قاسمعلی خدابنده(مدیرکل آموزش و پرورش استان) دیدار نمود.

سید علیرضا امین یزدی، مسئول جدید اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم گسترش همکاری ها مابین دو دستگاه گفت: افزایش هر چه بیشتر تعاملات دو جانبه می تواند مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده برای انجمن های اسلامی دانش آموزی را تسهیل کند.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش در این جلسه با قدردانی از فعالیت های خوب انجام شده در اتحادیه انجمن های اسلامی استان در دوره گذشته گفت: امیدواریم در دوره جدید نیز مسیر خوبی که ریل گذاری شده است ادامه یابد و با خلاقیت و انرژی فعالیت های درخشانی رقم بخورد.

وی با تاکید بر لزوم گسترش فعالیت های اتحادیه انجمن های اسلامی در سطح مدارس اظهار کرد: خراسان رضوی به برکت وجود مضجع شریف امام هشتم (ع) ظرفیت و بستر بسیار خوبی به منظور فعالیت های اتحادیه انجمن های اسلامی دارد که بایستی با تحرک، برنامه ریزی و حضور در جمع دانش آموزان به این امر دست یافت.

قبل از برگزاری این جلسه، مسئول اتحادیه استان با حضور در دفاتر معاونت پرورشی و فرهنگی و معاونت هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش با معاونین این اداره کل دیدار نمود.

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای