به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، جمعی از اعضای قرارگاه ملی اتحایه خراسان رضوی به همراه مسئول اتحادیه استان جهت شرکت در مراسم افتتاحیه دومین اجلاسیه سیزدهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور در اداره کل آموزش و پرورش در این مراسم به صورت مجازی شرکت نمودند.
سخنرانی نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه، سخنرانی وزیر آموزش و پرورش، ارائه گزارش عملکرد شورای مرکزی اتحادیه توسط رئیس شورای مرکزی اتحادیه ،خیر مقدم و سخنرانی دبیرکل اتحادیه، ارائه گزارش اعضای سابق قرارگاه ملی به حضور نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه و ارائه دغدغه ها و مطالبات دانش آموزان سراسر کشور به وزیر آموزش و پرورش از اهم برنامه های انجام شده در افتتاحیه دومین اجلاسیه سیزدهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان می باشد.
همچنین، درحاشیه این اجلاسیه با حضور نماینده مقام معظم رهبری، وزیر آموزش و پرورش ،دبیرکل و رئیس شورای مرکزی اتحادیه از کتاب دختران تمدن ساز رونمایی شد.
شایان ذکر است، مدیرکل آموزش و پرورش، سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان و مدیرعامل اردوگاه اردوبهشت نیز با حضور در جمع اعضای قرارگاه ملی در این برنامه به صورت مجازی شرکت کردند.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای