به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، صبح امروز سیدعلیرضا امین یزدی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان با حضور در اداره کل آموزش و پرورش با معاون جدید پرورشی و فرهنگی این اداره کل دیدار نمود.
مسئول اتحادیه استان ضمن تبریک انتصاب و ارائه گزارش مختصری از فعالیت های انجام شده توسط انجمن ها  و اتحادیه شهرستانها، آمادگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان را برای همکاری بیشتر با حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش اعلام نمود.

در ادامه این دیدار صمیمی، حسین شادکام معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت ها و برنامه های انجام شده توسط  اتحادیه انجمن های اسلامی در مدارس، بر ادامه همکاری فی مابین تأکید نمود.

شایان ذکر است،چندی پیش با حکم مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، حسین شادکام به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی این اداره کل منصوب شد. وی پیش از این عهده دار معاونت هماهنگی این اداره کل بوده و معاونت فرهنگی،اجتماعی شهرداری مشهد و معاونت فرهنگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان بزرگ نیز از جمله مهم ترین سوابق فرهنگی و اجرایی وی محسوب می شود.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای