به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی،جلسه همفکری درخصوص برپایی نمایشگاه های مدرسه انقلاب با حضور جمعی از مسئولین انجمن های اسلامی، مربیان و معاونان پرورشی مدارس دخترانه شهرستان درگز  در محل سالن جلسات اداره آموزش و پرورش این شهرستان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید.
دختران انجمنی درگز در این جلسه، ضمن مرور شیوه نامه برگزاری نمایشگاه های مدرسه انقلاب، به تبادل نظر درخصوص چگونگی برگزاری بهتر آن پرداختند.

 

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای