۱۱
بهمن

شرکت انجمنی های نیشابور در جلسات توجیهی «نمایشگاه مدرسه انقلاب»

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، به مناسبت دهه مبارک فجر،اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه نیشابور به صورت مجزا در جلسات توجیهی با موضوع : «نمایشگاه های مدرسه انقلاب» شرکت کردند.
انجمنی های نیشابور در این جلسات ضمن آشنایی بیشتر با چگونگی برگزاری نمایشگاه های مدرسه انقلاب، به تبادل نظر درخصوص تجربیات سال های گذشته خود پرداختند.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای