۱۹
بهمن

بازید مسئول اتحادیه خراسان رضوی از نمایشگاه شهری «مدرسه انقلاب» قوچان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، سید علیرضا امین یزدی (مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی) به همراه جمعی از معاونین اتحادیه از نمایشگاه شهری مدرسه انقلاب شهرستان قوچان بازدید نمود.
انجمنی های قوچان در این بازدید با ایجاد غرفه های «اولین خواهیم شد»، «تمدن نوین اسلامی آرزوی دست یافتنی»، «تعلیم و تربیت»، «اقتصاد» و غیره به روایتگری نمایشگاه مدرسه انقلاب با موضوع محوری تبیین گام دوم انقلاب پرداختند.
در پایان این بازدید، به رسم یادبود، از اعضای انجمن های اسلامی که در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشتند، توسط مسئول اتحادیه استان تقدیر شد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای