به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، سید علیرضا امین یزدی (مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی) به همراه جمعی از معاونین اتحادیه از نمایشگاه های منتخب «مدرسه انقلاب» انجمن های اسلامی مدارس تایباد بازدید نمود.
در این برنامه از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن های اسلامی مدارس : خدیجه کبری(س)، شهید باهنر، امام جعفرصادق(ع)، مولانا، شهید مودودی و نرجس(س) بازدید صورت گرفته و انجمنی های تایباد به روایتگری با موضوع محوری بیانیه گام دوم انقلاب پرداختند.
در پایان این بازدید، به رسم یادبود، از اعضای انجمن های اسلامی مدارسی که در برپایی نمایشگاه های مدرسه انقلاب مشارکت داشتند، توسط مسئول اتحادیه استان تقدیر شد.
شایان ذکر است، امسال نهمین دوره جشنواره نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب در سراسر کشور با موضوع محوری “گفتمان ایران قوی ناظر به بیانیه گام دوم” و با تاکید بر ماموریت اصلی “روایت” و تکیه بر عنصر مهارت، تولید و محتوا در حال برگزاری می باشد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای