۲۱
بهمن

بازید مسئول اتحادیه خراسان رضوی از نمایشگاه شهری «مدرسه انقلاب» فریمان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، سید علیرضا امین یزدی (مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی) به همراه جمعی از معاونین اتحادیه و مسئولین آموزش و پرورش از نمایشگاه شهری مدرسه انقلاب اتحادیه شهرستان فریمان که در محل اداره کل آموزش و پرورش این شهرستان برپا شده بود بازدید نمود.
انجمنی های فریمان در این نمایشگاه به روایتگری غرفه های آماده شده با موضوع محوری بیانیه گام دوم انقلاب پرداختند.
در پایان این بازدید، به رسم یادبود، از اعضای انجمن های اسلامی که در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشتند، توسط مسئول اتحادیه استان تقدیر شد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای