۳۰
آذر

برگزاری نشست اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان فریمان

نوشته شده توسط روابط عمومي اتحاديه استان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، نشست اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان فریمان با حضور دانش آموزان، مربیان، مسئولین فرهنگی و اجرایی، فرماندار، مدیریت آموزش و پرورش فریمان و مسئول اتحادیه خراسان رضوی در سالن شهید مطهری(ره) فریمان برگزار گردید.
در این همایش از فعالیت های انجمن های اسلامی شهرستان فریمان توسط مسئولین تقدیر شد.

این پست بدون دیدگاه

سايت اتحاديه شهرستان ها

چندرسانه ای